Traumaverwerking

astrid-therapie-maastricht

Therapie bij trauma’s

Een trauma betekent verwonding of psychisch letsel. Trauma maakt dat mensen verstarren. In hun bewegingen en in hun spraak. Dat kan komen door de schok. Of omdat het heel vroeg in de kinderjaren is gebeurd. Men praat er niet over. Men heeft het trauma vaak verdrongen.

Franz Ruppert, een psychotherapeut uit München, gaat ervan uit dat trauma’s de hoofdoorzaak zijn van psychische en lichamelijke problemen. Niet alleen zelfbeleefde trauma’s maken het leven moeilijker, maar trauma-energie en -inhoud worden ook van generatie op generatie doorgegeven.

Onmacht, onbegrip, angst en ander psychisch en lichamelijk lijden zijn daaruit voortkomende symptomen. Ook schijnbaar onoplosbare problemen in relaties tussen partners, tussen ouders en kinderen, in het werk en in de gehele samenleving blijken verband te houden met de gevolgen van traumatisering.

Trauma

Traumaopstelling

Een manier om dit aan te pakken is met een traumaopstelling. Dit is een soort familieopstelling, met als verschil de plek van de opsteller zelf. Aan een trauma-opstelling neemt de opsteller zelf deel. Je staat in de trauma opstelling op je eigen plek. In de trauma-opstelling wordt gewerkt met drie belangrijke delen van een persoonlijkheid: het gezonde deel, het trauma-deel en het overlevingsdeel.

Het richt zich primair op de innerlijke beleving van de cliënt. Wat iemand voelt over een vraag of een verlangen, staat centraal. Je kan een traumaopstelling zowel individueel als in een groep ervaren.

EMDR-therapie

Als je iets traumatisch hebt meegemaakt kan je het gevoel hebben dat je nooit meer vrolijk en zorgeloos kan zijn. EMDR zou dan een goede therapie kunnen zijn.

EMDR-therapie

EMDR-therapie

EMDR helpt om de emoties die bij een traumatische ervaring zijn ontstaan te verwerken. Het wordt als het ware een litteken. De ervaring kan niet ongedaan worden gemaakt maar de emoties hebben aan kracht ingeboet.

EMDR-therapie is een kortdurende therapie die bij veel verschillende soorten klachten effectief kan werken, zoals:

✓ Ervaring met geweld
✓ Seksueel misbruik
✓ Verlieservaringen
✓ Na een ongeluk
✓ Na een inbraak

EMDR-therapie >>

Wil jij ook verandering? Maak een afspraak. We helpen je graag verder!

Astrid & John

Neem contact op


Aangesloten bij:

Therapiepsycholoog.com Relatietherapeuten.net
Therapie Maastricht - Astrid
Pandectendonk 18
6218HB Gronsveld
Psycholoog Maastricht - John
Pandectendonk 18
6218HB Gronsveld
Relatietherapie Maastricht - Monique
Grote Looiersstraat 28 a
6211 JJ Maastricht
Top